Theo đó, kì thi diễn ra theo kế hoạch, được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1, tổ chức thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; đợt 2 tuyển sinh vào tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh, các trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT và các trường THPT.

Đối với Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Hòa Bình, thực hiện phương thức tuyển sinh thi tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch được UBND tỉnh giao, trong đó tuyển sinh 3 lớp hệ phổ thông (mỗi lớp không quá 40 học sinh) và tuyển sinh 5 lớp chất lượng cao Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh (mỗi lớp không quá 35 học sinh).

Học sinh đăng ký dự thi vào các lớp phổ thông và các lớp chất lượng cao thi cùng đề thi, cùng lịch thi với các trường THPT trong toàn tỉnh. Học sinh thi vào các lớp chất lượng cao thi thêm môn chất lượng cao.

Lịch thi chi tiết vào lớp 10 tỉnh Hòa Bình năm 2021
Lịch thi chi tiết vào lớp 10 tỉnh Hòa Bình năm 2021

Môn thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm xét tuyển

a) Môn thi:

- Học sinh cả hai hệ phổ thông và chất lượng cao đều thi chung đề, cùng lịch thi 03 môn chung Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh với các trường THPT của tỉnh.

- Học sinh thi vào các lớp Chất lượng cao Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh sẽ phải thi thêm 01 môn chất lượng cao trùng tên với lớp chất lượng cao đó. Thời gian làm bài của các môn chất lượng cao là 150 phút.

b) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm xét tuyển:

* Đối với các lớp hệ phổ thông: Việc tính hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm, điểm xét tuyển áp dụng như đối với học sinh thi vào các trường THPT, cụ thể:

- Điểm bài thi: Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;

- Hệ số điểm bài thi:

+ Hệ số 2: môn Toán, môn Ngữ văn.

+ Hệ số 1: môn tiếng Anh.

 - Ảnh 2

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải có điểm các bài thi đạt từ 0,5 điểm trở lên.

* Đối với các lớp chất lượng cao:

+ Điểm bài thi môn Chất lượng cao tính hệ số 2, bài thi các môn còn lại tính hệ số 1.

+ Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chất lượng cao là tổng điểm các bài thi 03 môn chung và môn chất lượng cao (đã tính hệ số).

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu mỗi phòng thi bố trí không quá 24 thí sinh. Việc bố trí chỗ ngồi cho các thí sinh trong phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo hàng ngang giữa hai 2 thí sinh là 1,2 mét.