Bộ Công an hiện nay đang triển khai làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho người dân. Theo đó, chip được gắn trên CCCD là để lưu trữ các thông tin của công dân trên thẻ với mục tiêu tạo điều kiện thuận tiện khi thực hiện những giao dịch hành chính, đi lại. Đồng thời nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp và sử dụng thông tin trên chip tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Lưu ý quan trọng ai cũng cần biết trong quá trình sử dụng CCCD gắn chip - Ảnh 1
Thẻ CCCD giúp người dân thuận tiện khi thực hiện những giao dịch hành chính, đi lại.

Bên cạnh những thông tin này, một thông tin nữa về CCCD cũng khá quan trọng mà bất cứ ai cũng cần biết. Đó là thời hạn sử dụng của CCCD. Quy định của Luật căn cước công dân 2014, bộ Công an đã cho ban hành mẫu thẻ CCCD gắn chip điện tử có thời hạn sử dụng theo nguyên tắc của Điều 21 Luật căn cước công dân 2014 như sau:

- Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa, CCCD dù là mã vạch hay gắn chip đều có thời hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Nếu đã được cấp trong 2 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Ví dụ: Công dân A sinh năm 2000, đi làm CCCD gắn chip năm 2021 (khi đang 21 tuổi) thì thẻ căn cước của công dân này sẽ có giá trị sử dụng đến năm 2025 (khi đủ 25 tuổi). Trong trường hợp công dân A làm vào năm 2024 (khi đang 24 tuổi) thì thẻ căn cước sẽ có giá trị sử dụng đến năm 2040 (khi đủ 40 tuổi). Trường hợp, công dân này đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ sẽ có hạn sử dụng thẻ đến suốt đời. Ngoại trừ trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng,... thì tiến hành làm lại.

Bên cạnh đó, những công dân khi đủ 58 tuổi đi làm CCCD cũng được sử dụng thẻ cho đến khi qua đời mà không cần đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi. Những người trên 60 tuổi đang sử dụng CCCD mã vạch, được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời. Những người này không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip điện tử.

Lưu ý quan trọng ai cũng cần biết trong quá trình sử dụng CCCD gắn chip - Ảnh 1
Khi sử dụng thẻ CCCD, công dân phải để ý đến thời hạn sử dụng của thẻ.

Tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 quy định CMND, CCCD mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn. Do đó, người dân có CMND, CCCD đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn sẽ không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip điện tử.

Một điểm lưu ý nữa mà bạn cần biết là CCCD có thể sử dụng thay hộ chiếu. Theo khoản 2 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014: Thẻ CCCD được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Do đó trong một số trường hợp, thẻ CCCD có thể sẽ thay thế được hộ chiếu.

Khi chuyển đổi sang sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử về lâu dài sẽ mang đến nhiều thuận tiện cho cả công dân và các cơ quan quản lý của nhà nước. Hiện nay, việc hỗ trợ chuyển đổi từ thẻ CCCD đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước và nhận được sự ủng hộ của người dân.