Đại hội có sự tham dự của 400 đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc, đang học tập, nghiên cứu, công tác ở trong và ngoài nước. Trong đó, có các nhà khoa học trẻ, nhà giáo trẻ; thầy thuốc trẻ; doanh nhân trẻ; hoc sinh sinh viên; vận động viên trẻ; nghệ sĩ trẻ; sĩ quan chiến sĩ trẻ; công nhân trẻ; nông dân trẻ.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Trong 5 năm qua, hơn 1,1 triệu thanh thiếu nhi tiêu biểu đã được Đoàn, Hội, Đội tôn vinh, tuyên dương.

Tổ chức Đoàn các cấp đã tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú, sinh động cho tài năng trẻ rèn luyện, cống hiến tài năng và tiếp tục phát triển thông qua triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các phong trào, cuộc vận động trong từng đối tượng thanh thiếu nhi.

Công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ có nhiều chuyển biến tích cực với hình thức đa dạng, đối tượng, phạm vi được mở rộng, không chỉ tài năng trẻ trong nước mà cả các tài năng trẻ Việt Nam đang học tập, lao động ở ngoài nước.

Mỗi người trẻ cần phát huy ý chí, chung tay kết nối toàn cầu 1

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam hiện đã cập nhật gần 5.000 hồ sơ tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước do Đoàn, Hội, Đội phát hiện, tập hợp, tôn vinh. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ, đặc biệt trong Luật Thanh niên năm 2020 mới được Quốc hội thông qua.

Anh Tuấn đánh giá, 5 năm qua đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều tài năng trẻ tiêu biểu, xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các bạn đã đạt được trong thời gian qua.

Phát huy tài năng, sức trẻ, trách nhiệm

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Anh Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn mỗi bạn trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước nói chung, tài năng trẻ nói riêng hãy luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi người trẻ cần phát huy ý chí, chung tay kết nối toàn cầu 2

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020.

"Là những người trẻ tài năng, mỗi chúng ta hãy phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của mình bằng việc không ngừng nỗ lực vươn lên, đón nhận thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức học tập, thi đua lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, vươn tới những đỉnh cao, những giá trị mới; đem tài năng, sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; đồng thời phải sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với những vấn đề có tính quốc gia, toàn cầu trong quá trình hội nhập", anh Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, mỗi tài năng trẻ cần thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt các lực lượng thanh thiếu nhi khác trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước, địa phương, của ngành, lĩnh vực đơn vị mình.

"Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng với thế giới, tài năng trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy cùng nhau đoàn kết, chung tay kết nối toàn cầu vì mục tiêu, khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng và phát triển", anh Tuấn nói.

 

Đẩy mạnh tập hợp, kết nối tài năng trẻ

Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết thời gian tới, Đoàn sẽ cùng các tài năng trẻ triển khai tập trung triển khai kịp thời, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức, các kênh phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ. Tập trung nâng cao chất lượng, sức ảnh hưởng và uy tín xã hội của các giải thưởng, cuộc thi, hội thi; đa dạng hóa và tăng tính hấp dẫn, tính lan tỏa của các hoạt động tôn vinh tài năng trẻ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức.

Tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các phong trào trong từng đối tượng thanh thiếu nhi, tạo môi trường thực tiễn cho thanh thiếu nhi, tài năng trẻ rèn luyện, cống hiến và tiếp tục phát triển tài năng; phát huy vai trò nòng cốt của các tài năng trẻ trong các phong trào.

Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chuyên sâu, tạo môi trường để các tài năng trẻ, phát huy trí tuệ và thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề lớn của địa phương, của ngành, của đất nước và đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi người trẻ cần phát huy ý chí, chung tay kết nối toàn cầu 3

Thời gian tới, tổ chức Đoàn Đẩy mạnh tập hợp, kết nối tài năng trẻ.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ, các hình thức hỗ trợ, bảo trợ tài năng trẻ hiện có. Huy động các nguồn lực xã hội và phát triển lớn mạnh Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tạo nguồn lực kịp thời hỗ trợ động viên các tài năng trẻ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để hỗ trợ các tài năng trẻ học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng.

Đẩy mạnh tập hợp, kết nối tài năng trẻ. Thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ đã được Đoàn, Hội, Đội tuyên dương, tạo diễn đàn kết nối, trao đổi thông tin, phát huy tài năng trẻ sau tuyên dương. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp tài năng trẻ như câu lạc bộ, diễn đàn, tọa đàm chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn.

Chủ động và tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ tài năng trẻ. Tích cực triển khai, cụ thể hóa Luật Thanh niên năm 2020, nhất là các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ đã được xác lập trong Luật.

(theo Tiền Phong)