Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm 37% số thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018. Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm 3 môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học, thi dưới dạng trắc nghiệm. Thời gian thi mỗi môn thành phần là 50 phút.

Môn thi đầu tiên trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên là Vật lý, bắt đầu phát đề từ 7h30 và tính thời gian làm bài từ 7h35. Môn tiếp theo là Hóa học, bắt đầu tính giờ làm bài từ 8h35 và môn cuối cùng là Sinh học, tính thời gian làm bài từ 9h35.

Năm nay, Bộ GD&ĐT rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi trong bài thi tổ hợp còn 10 phút. Năm 2017, thời gian chuyển tiếp là 20 phút. Điều chỉnh này vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh bất cập có thể xảy ra.

Đề thi môn Vật Lý.

Môn Vật Lý là môn đầu tiên trong bài thi Tổ hợp với 40 câu. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi có tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức lớp 11 và 12 để đạt điểm cao. Với đề thi này sẽ không có "mưa điểm 10" như kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Đa số các thí sinh nhận định mình sẽ được khoảng 6-7 điểm với môn thi này.

Cũng tương tự như môn Vật lý, ở bài thi Hóa học cũng được phân loại rõ ràng, có những câu dễ và khó đan xen nhau. Các thí sinh dễ dàng đạt 5,6 điểm nhưng mức 7,8 điểm sẽ khó khăn hơn nhiều.

Trong buổi thi bài Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 8 thí sinh bị đình chỉ và 1 thí sinh bị cảnh cáo.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 90 phút. Thời gian phát đề bắt đầu từ 14h20 và tính giờ làm bài từ 14h30.

Ngọc Hà