1. Lạc (đậu phộng)

Muốn thông minh, hãy bổ sung 6 thực phẩm sau 1

2. Cam

Muốn thông minh, hãy bổ sung 6 thực phẩm sau 2

3. Trứng

Muốn thông minh, hãy bổ sung 6 thực phẩm sau 3

4. Sữa

Muốn thông minh, hãy bổ sung 6 thực phẩm sau 4

5. Bắp (ngô)

Muốn thông minh, hãy bổ sung 6 thực phẩm sau 5

6. Rau chân vịt

Muốn thông minh, hãy bổ sung 6 thực phẩm sau 6

Theo kenh14.vn