Cụ thể, trước đây, học sinh lớp 6 sẽ học các môn Toán, Vật lý, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân,  Âm nhạc, Mĩ thuật, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Thể dục. Năm nay sẽ xuất hiện 2 môn tích hợp là Lịch sử và Địa lý (tích hợp từ môn Lịch sử, Địa lý cũ) và Khoa học tự nhiên (tích hợp từ môn Địa lý, Vật lý, Hóa học).

Bộ sách giáo khoa lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam
Bộ sách giáo khoa lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam

Theo Bộ GD&ĐT, với môn Lịch sử và Địa lý, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung địa lý và nội dung địa lý tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung lịch sử. Kế hoạch dạy môn học được xây dựng theo từng phân môn lịch sử và phân môn địa lý, mỗi phân môn được bố trí dạy đồng thời trong từng học kỳ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Sách Lịch sử và Địa lý, bộ Chân trời sáng tạo. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam
Sách Lịch sử và Địa lý, bộ Chân trời sáng tạo. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam

Với môn Khoa học tự nhiên sẽ bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, trái đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lý, quy luật chung của thế giới tự nhiên.

Sách Khoa học Tự nhiên, bộ Cánh Diều. Ảnh: NXB ĐH Sư phạm
Sách Khoa học Tự nhiên, bộ Cánh Diều. Ảnh: NXB ĐH Sư phạm

Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học các chủ đề hoặc toàn bộ chương trình môn học.

 

Bộ GD&ĐT thực hiện lộ trình áp dụng chương trình mới như sau: 

Năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

Năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11

Năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.