Theo đó, Trường THPT Chu Văn An có 940 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 hệ không chuyên, 1.953 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 hệ chuyên trên tổng số 715 chỉ tiêu; Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 2.343 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 hệ chuyên/655 chỉ tiêu; Trường THPT Sơn Tây có 724 nguyện vọng 1 vào hệ không chuyên, 323 nguyện vọng vào hệ chuyên/585 chỉ tiêu; Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 3.083 nguyện vọng 1 hệ chuyên/525 chỉ tiêu, điều này đồng nghĩa một thí sinh phải vượt qua gần 6 bạn mới có thể trúng tuyển.

Bảng thống kê số lượng thí sinh đăng kí vào 4 trường chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Bảng thống kê số lượng thí sinh đăng kí vào 4 trường chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Để đăng ký dự tuyển, học sinh phải đạt điều kiện xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học các lớp cấp THCS đạt khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp THCS đạt khá trở lên.

Phương thức tuyển sinh bao gồm hai vòng: Vòng 1, tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển. Ở vòng 2, tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1. Học sinh phải tham gia dự thi các môn không chuyên là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên, trong đó ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2). Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh đến mức hủy kết quả thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.