Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển, vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đã vươn mình trở thành ông vua thực sự trong thế giới điện ảnh toàn cầu. Rất nhiều những nhân vật lâu nay vốn chỉ được yêu thích trong phạm vi truyện tranh như Iron Man và Captain America đã bước qua những trang giấy, trở thành hình ảnh được cả thế giới yêu thích, thậm chí còn được coi là một hiện tượng, biểu tượng của nền văn hóa đại chúng toàn cầu.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 1

Captian America.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 2

Iron Man.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 3

Bucky Barnes - The Winter Solider.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 4

Thor.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 5

The Hulk.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 6

Hawkeye.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 7

Black Widow.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 8

Scalet Witch.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 9

The Vision.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 10

Ant-Man.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 11

Doctor Strange.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 12

Black Panther.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 13

War Machine.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 14

Star-Lord.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 15

Gamora.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 16

Rocket.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 17

Baby Groot.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 18

Mantis.

Ngắm nhìn các siêu anh hùng nhà Marvel cực lạ lẫm dưới ánh đèn Neon 19

Drax.

Quốc Hội (tổng hợp)