Thế nhưng, với những kiểu hóa trang dưới đây, người đối diện sẽ chẳng thấy sợ mà chỉ muốn phá lên cười:

“Ngàn lẻ một” kiểu hóa trang Halloween khiến người ta cười bể bụng 1

Chung Vô Diệm gì mà hút sữa đáng yêu quá vậy trời!

“Ngàn lẻ một” kiểu hóa trang Halloween khiến người ta cười bể bụng 2

Phù thủy này thật biết cách khiến người ta... "sợ" quá!

“Ngàn lẻ một” kiểu hóa trang Halloween khiến người ta cười bể bụng 3

Annabelle phiên bản lỗi!

“Ngàn lẻ một” kiểu hóa trang Halloween khiến người ta cười bể bụng 4

Biệt đội ma nhí đáng yêu

“Ngàn lẻ một” kiểu hóa trang Halloween khiến người ta cười bể bụng 5

Đây là nhân vật "đáng sợ" gì vậy trời? 

“Ngàn lẻ một” kiểu hóa trang Halloween khiến người ta cười bể bụng 6

Sao người ta chưa khóc mình đã khóc nhè nè!