Thế nhưng, với những kiểu hóa trang dưới đây, người đối diện sẽ chẳng thấy sợ mà chỉ muốn phá lên cười:

Chung Vô Diệm gì mà hút sữa đáng yêu quá vậy trời!

Phù thủy này thật biết cách khiến người ta... "sợ" quá!

Annabelle phiên bản lỗi!

Biệt đội ma nhí đáng yêu

Đây là nhân vật "đáng sợ" gì vậy trời? 

Sao người ta chưa khóc mình đã khóc nhè nè!