Để phục tốt cho năm học mới, NXB Giáo dục đã xây dựng in và xuất bản  SGK trên số lượng đặt mua SGK của các công ty sách địa phương và dựa trên phân tích số liệu phát hành của những năm học trước.

Tính đến ngày 20/8 thì NXB Giáo dục đã xuất bản 108,8 triệu bản SGK đạt 105%  kế hoạch và vượt 3% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm này, SGK phục vụ cho học sinh trước năm học mới đã cơ bản đầy đủ, kịp thời.  Tuy nhiên do sự đột biến về số lượng học sinh ở các lớp đầu cấp dẫn đến hiện tượng thiếu sách ở vài địa điểm. Thiếu SGK là thiếu một số đầu sách trong bộ SGK, những cửa hàng thiếu sách phần lớn không thuộc hệ thống cửa hàng sách NXB Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó còn do 1 số công ty sách địa phương đặt số lượng ít. Họ lo ngại tồn SGK vì cho rằng sắp thay SGK mới.

Để mua đầy đủ sách giáo khoa, các vị phụ huynh, học sinh có thể tới NXB Giáo dục Việt Nam 

NXB Giáo dục Việt Nam đồng bộ 1 số giải pháp để khắc phục tình trạng trên: Nhanh chóng cung ứng bổ sung một số loại SGK còn thiếu, đặc biệt là SGK đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10). Cho tới ngày 20/8, một số đầu sách lớp 1 còn thiếu đã có đầy đủ ở cửa hàng sách NXB Giáo dục Việt Nam, một số sách khác đang vận chuyển tới các cửa hàng.

NXB dự trữ 1 số lượng sách đáng kể tại các nhà sách địa phương để phục vụ cho trường hợp phát sinh thiếu.

Tăng cường thêm nhiều đoàn giám sát, kiểm tra phát hành SGK để nhanh chóng vận chuyển phục vụ học sinh. NXB Giáo dục Việt Nam  xây dựng kế hoạch in gấp, nhập nhanh, cam kết phục vụ đầy đủ SGK.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, năm học 2018 – 2019, dự kiến toàn Thành phố có 1.677.581 học sinh, tăng 67.234 học sinh; trong đó cấp Tiểu học tăng 26.812 học sinh, THCS tăng 10.406 học sinh và THPT tăng 9.791 học sinh. Bình quân mỗi năm, TP Hồ Chí Minh tăng khoảng 15.000 học sinh không có hộ khẩu.

Còn ở Hà Nội, năm học 2018-2019 Hà Nội có khoảng 130.000 học sinh lớp 1, tăng 30.000 học sinh so với năm học 2017-2018.