Bộ GD&ĐT lưu ý, TS sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Hệ thống thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến, dùng mã OTP để xác nhận thực hiện việc điều chỉnh.

Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của TS là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu TS quên mật khẩu thì đến điểm tiếp nhận hồ sơ để xin cấp lại. 

Chi tiết các bước thực hiện điều chỉnh, thí sinh xem tại đây.

Trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng, TS có thể gặp nhiều lỗi và dưới đây là biện pháp xử lý:

 - Ảnh 2
Một số thắc mắc và cách khắc phục khi điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến năm 2021.
Một số thắc mắc và cách khắc phục khi điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến năm 2021.