4 phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017

1. Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

2. Kết quả 3 năm học THPT quốc gia

3. Kết quả thi THPT quốc gia + Kết quả 3 năm THPT + Thi riêng của từng trường

4. Kết quả thi THPT quốc gia (hoặc Kết quả 3 năm THPT) + Thi riêng của từng trường

Ngọc Hà