Một trong số những cách để ta có thể hiểu đúng ý của người nói thì phải biết chính xác phiên âm và mọi nghĩa của từ, để khi gặp bất kỳ tình huống giao tiếp nào chúng ta cũng có phản xạ đúng. Học các nghĩa khác nhau của những từ nằm trong nhóm các từ đồng âm khác nghĩa và chú ý cách viết chính tả của chúng. Dưới đây là một số từ và cụm từ dễ gây hiểu lầm khi phát âm:
 
A. Các cặp từ phát âm gần giống nhau

1.
+ Angel /'eindʒəl/ (n) = thiên thần 

+ Angle /'æηgl/ (n) = góc (trong hình học)

2.
+ Dessert /di'zə:t/ (n) = món tráng miệng

+ Desert /di'zə:t/ (v) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ 

+ Desert /'dezət/ (n) = sa mạc

3.
+ Later /`leitə/ (adv) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai) 

+ Latter/'lætə/ (adj) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau.

4.
+Affect /ə'fekt/ (v) = tác động đến 

+ Effect /i'fekt/ (n) = ảnh hưởng, hiệu quả; (v) = thực hiện, đem lại

5.
+ Emigrant /'emigrənt/ (n) = người di cư 

+ Immigrant /'imigrənt/ (n) = người nhập cư

6. 

+ Elude /i'lu:d/ (v) = tránh khỏi, lảng tránh, vượt ngòai tầm hiểu biết. 

+ Allude /ə'lu:d/ (v) = nói đến ai/cái gì một cách rút gọn hoặc gián tiếp; ám chỉ; nói bóng gió

7.
+Complement /'kɔmpliment/ (n) = bổ ngữ 

+ Compliment / 'kɔmplimənt/ (n) = lời khen ngợi


 
B. Những cặp từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau
1. 

+Formerly /'fɔ:məli/ (adv) = trước kia

+ Formally /'fɔ:mli/(adv) = chỉnh tề (ăn mặc); chính thức  

2. 

+ Heroin /'herouin/ (n) = (dược học) thuốc gây mê làm từ moocphin, dùng trong ngành dược để gây ngủ hoặc giảm đau, hoặc do người nghiện ma túy dùng; hêrôin

+ Heroine /'herouin/ (n) = nữ anh hùng

3.
+ Cite /sait/ (v) = trích dẫn

+ Site /sait/ (n) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

+ Sight /sait/ (n) = khe ngắm, tầm ngắm; quang cảnh, cảnh tượng; (v) = quan sát, nhìn thấy

4.
+ Principal /'prinsəpl/ (n) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.

+ Principle / 'prinsəpl/ (n) = nguyên tắc, luật lệ

   
 
Những từ
 
Những từ
Cùng xem lại nghĩa của các từ trên ảnh nhé.
NH (Tổng hợp)