Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai năm 2021 được thieunien.vn cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay toàn tỉnh có hơn 7000 thí sinh tham gia.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT Lào Cai đã yêu cầu các trường đặt địa điểm thi, cán bộ coi thi và thí sinh dự thi thực hiện nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Lào Cai đảm phun khử khuẩn đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Lào Cai đảm phun khử khuẩn đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Cụ thể, trường thi phun khử khuẩn trước kỳ thi; chuẩn bị phòng thi dự phòng cho học sinh ho, sốt, học sinh diện F2; bố trí nước sát khuẩn; khẩu trang dự phòng; tổ chức đo thân nhiệt…

Dưới đây là đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Lào Cai

Đề thi, đáp án môn Toán

Đề thi

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai năm học 2021 -2022.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai năm học 2021 -2022.

Đáp án

Đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai năm học 2021 -2022
Đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Lào Cai năm học 2021 -2022

Ngày 3/6 các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành môn thi Tiếng Anh và các môn chuyên. Toàn bộ thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi sẽ được  Thieunien.vn liên tục cập nhật.