Ngày 1/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch mở cửa trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong điều kiện đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các địa phương, cơ sở giáo dục đủ điều kiện mở cửa cần tận dụng tối đa khoảng thời gian dạy học trực tiếp để đảm bảo chất lượng giáo dục và giúp ổn định xã hội.

Kế hoạch mở cửa trường học được chia ra làm nhiều giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn chuẩn bị: Tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trước ngày 5/12; ngày 8/12, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; ngày 10/12, học sinh được hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn.

Giai đoạn tổ chức dạy học trực tiếp: Thí điểm dạy trực tiếp 2 tuần từ ngày 13/12 và từ ngày 25/12 với học sinh 5 tuổi các trường mẫu giáo.

Riêng học sinh các cấp từ mầm non tới THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ đi học tập trung từ ngày 13-12.

Giai đoạn từ ngày 27/12: Sơ kết quá trình thí điểm, rút kinh nghiệm, giải quyết vấn đề phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả học tập trực tiếp, Sở Y tế đánh giá tình hình dịch COVID-19 sau 2 tuần, tham mưu cho UBND TP xem xét và quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

 - Ảnh 1

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, những cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện vật chất, nguồn lực và có kế hoạch cho học sinh đi học hoàn chỉnh sẽ được ưu tiên mở cửa trở lại. Các cơ sở giáo dục được đánh giá dựa trên Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID đối với cơ sở giáo dục trước khi tổ chức dạy học trực tiếp và được kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học trực tiếp.

Việc tổ chức dạy học do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện ban hành kế hoạch và quyết định đồng thời có trách nhiệm chuyển trạng thái hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. UBND thành phố sẽ công bố cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được công bố vào sáng thứ 2 hằng tuần theo quy định. 

Giáo viên, học sinh tham gia dạy và học trực tiếp phải là những người không thuộc diện đang cách ly y tế.