Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2022 - 2023, các trường THPT công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng phương thức "xét tuyển" để tuyển sinh học sinh vào lớp 10.

Toàn thành phố có 109 trường THPT công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập tuyển sinh học sinh lớp 10. Hầu hết các trường đều áp dụng phương thức xét tuyển học bạ cấp trung học cơ sở của học sinh để tuyển sinh, không phân biệt khu vực tuyển sinh. Cụ thể như sau:

 - Ảnh 4
 - Ảnh 4
 - Ảnh 4
 - Ảnh 4