Nước nào ở châu Âu không hề có sông ngòi hay bất kỳ cái hồ nào? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Malta

Cộng hoà Malta là một đảo quốc thuộc khu vực Nam Âu. Quốc gia này chỉ có diện tích 316 km2 với dân số khoảng 450.000 người, biến nó trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất với mật độ dân số dày đặc nhất châu Âu. Nơi đây cũng không hề có con sông hay hồ tự nhiên nào.