Trung tâm Bản quyền số có chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn dịch vụ về khai thác và bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số, công nghệ số góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên cách mạng 4.0.

Ra mắt Trung tâm Bản quyền số 1

Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm bao gồm: nghiên cứu, phát triển, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động khai thác và bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số, công nghệ số tại Việt Nam; Dịch vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông: tư vấn, chuyển giao công nghệ, phân phối bản quyền, tham gia tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo, hội nghị về bản quyền nội dung số, truyền thông số và công nghệ số.

Trước thực trạng vi phạm bản quyền trên môi trường internet, sự ra đời của Trung tâm Bản quyền số nhằm bảo vệ, tạo sự minh bạch hóa hoạt động khai thác bản quyền cho các đơn vị được bảo vệ. Bên cạnh đó là giải pháp cho phép đối tác có bản quyền cần được bảo vệ đăng ký tài khoản và theo dõi thực trạng sử dụng bản quyền được bảo vệ realtime (theo thời gian thực).

Ra mắt Trung tâm Bản quyền số 2

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ký văn bản hợp tác với Trung tâm Bản quyền số.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Trung tâm Bản quyền số đã ký kết hợp tác với một số đơn vị: Kênh VOVTV, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Hội Nhà văn Việt Nam…