Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bác Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Hiện nay, nhu cầu thông tin liên quan đến biển, đảo Việt Nam rất lớn. Nội dung thông tin không chỉ phản ánh toàn diện sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng mà gồm cả định hướng đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển của Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí là rất quan trọng. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, đặc biệt từng đồng chí phóng viên tác nghiệp trong lĩnh vực này là những lực lượng nòng cốt góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới”.

Bác Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…

Hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan thông tấn báo chí về dự hội nghị tập huấn.

Đây là những nội dung quan trọng, cập nhật biển, đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.