Tây Ninh tuyển sinh trên 18.000 học sinh vào lớp 6 - ảnh minh họa

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 995/QÐ-UBND về việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017-2018 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019.

Trong đó, số học sinh lớp 5 được xét hoàn thành chương trình tiểu học là 18.447 em. Ở cấp huyện có 9 hội đồng/9 huyện, thành phố để xét công nhận; cấp trường: 259 hội đồng/259 trường để xét công nhận. Thời gian hội đồng làm việc là không quá 5 ngày, từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2018.

Số học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS là 14.247 em. Ở cấp trường có 115 hội đồng, gồm 106 trường có học sinh lớp 9 và 9 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên để xét công nhận; ở cấp huyện có 9 hội đồng/9 huyện, thành phố để xét công nhận.

Cấp trường duyệt kết quả từ ngày từ ngày 4/5 đến 8/5. Cấp huyện duyệt kết quả từ ngày 9/5 đến ngày 11/5/2018.

Riêng học sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên THCS và học viên các lớp phổ cập THCS thì số lần xét công nhận tốt nghiệp mỗi năm 2 kỳ: kỳ 1 xét cùng thời gian với các trường cấp THCS; kỳ 2 được thực hiện trước ngày 30/8/2018.

Ðối với việc tuyển sinh vào lớp 6, các trường THCS tuyển 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 theo địa bàn cư trú.

UBND tỉnh giao Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trong các huyện, thành phố và trình UBND các huyện, thành phố phê duyệt, đồng thời báo cáo về Sở Giáo dục và Ðào tạo (phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố quy định rõ khu vực, địa bàn và ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho từng trường THCS trực thuộc.

Ðối với học sinh ở khu vực giáp ranh giữa các huyện, thành phố do các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố có liên quan bàn bạc và trình UBND các huyện, thành phố quyết định thực hiện.

Nếu có khó khăn không giải quyết được, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trình Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo quyết định.

Thời gian xét tuyển là 6 ngày, từ ngày 4/6 đến ngày 9/6/2018.

Hướng Dương (T/h)