Thực hiện theo công văn hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019, phòng Giáo dục Trung học thông báo cụ thể kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng ngoại ngữ đầu ra học sinh lớp 9 cấp THCS của thành phố như sau:

Kỳ thi khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 được thực hiện theo chuẩn đầu ra đề án ngoại ngữ 2020. Đây cũng là dịp để đánh giá công tác thực hiện đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020” theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/01/2012.

Toàn bộ học sinh lớp 9 tại các trường THCS công lập và ngoài công lập của thành phố sẽ tham gia khảo sát. Nội dung khảo sát là kiến thức các môn Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp (riêng tiếng Đức và tiếng Nhật khảo sát bằng Tiếng Anh).

Mỗi học sinh lớp 9 làm 1 bài trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu trong đó có 10 câu kỹ năng nghe hiểu trên máy tính. Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trong thời lượng 45 phút.

Thời gian khảo sát sẽ diễn ra từ ngày 16/4 – 17/4/2019 tại các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện khảo sát, sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Phòng GD&ĐT các quận, huyện rà soát và chuẩn bị cơ sở vật chất về số lượng phòng máy vi tính, số lượng máy tính, cấu hình máy, tai nghe và đường truyền internet đảm bảo phục vụ cho kỳ khảo sát tại đơn vị mình và lên kế hoạch, phân công giám sát chéo các Hội đồng khảo sát.