Trộn lẫn thí sinh tự do với thí sinh lớp 12

Một trong những điểm mới của Quy chế thi THPT Quốc gia 2019 là thí sinh tự do và thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ được bố trí dự thi tại một số điểm thi cùng với thí sinh THPT thay vì được sắp xếp phòng riêng như trước đây.

Điều chỉnh này nhằm tránh những kẽ hở trong gian lận thi cử. Vậy nên, năm nay, tại các điểm thi, việc lập danh sách để sắp xếp phòng thi được thực hiện theo quy định, không phân biệt các loại thí sinh.

Cộng 2 điểm ưu tiên nếu có “Giấy chứng nhận nghề” loại giỏi

Thí sinh có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT sẽ được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại. Cụ thể như sau:

Cộng 2 điểm với Giấy chứng nhận nghề loại giỏi, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp.

Cộng 1,5 điểm với Giấy chứng nhận nghề loại khá; loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp.

Cộng 1 điểm khi xếp loại trung bình trong các loại giấy hay bằng chứng nhận.

Thi THPT Quốc gia 2019:

Chấm kiểm tra với những bài thi điểm cao

Để tránh hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt trong khâu chấm kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.

Các trường đại học chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi. Người có người thân dự thi không tham gia vào ban chấm thi trắc nghiệm tại địa phương, nơi người thân dự thi. Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo trường đại học đảm nhiệm.

Sau khi hoàn thành việc chấm thi, toàn bộ bài thi trắc nghiệm của hội đồng thi, phải lưu các tập dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT) vào 3 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của tổ giám sát, công an và lập biên bản.

Việc chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn do Sở GD&ĐT chủ trì. Việc cách ly trong khi làm phách, bảo mật số phách cũng được quy định chặt chẽ hơn; thực hiện nghiêm túc việc chấm hai vòng độc lập. Tối thiểu 5% số bài thi sẽ được chấm kiểm tra, trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra. Ít nhất 20% số bài thi Ngữ văn được yêu cầu ráp phách thủ công; tiến hành nhập kết quả chấm tự luận theo hai vòng độc lập, sau đó đối sánh để đảm bảo không có sai sót khi đó mới cập nhật kết quả chấm thi lên hệ thống phần mềm Quản lý thi.

Tỷ lệ điểm bài thi và điểm trung bình cả năm học lớp 12 được điều chỉnh để đảm bảo đúng tính chất của kỳ thi THPT Quốc gia theo tỷ lệ 70% điểm bài thi, 30% điểm học bạ.

Thi THPT Quốc gia 2019:

Bảo quản đề thi, bài thi bằng camera

Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt, được khóa và niêm phong, nhãn niêm phong có đủ chữ ký của Trưởng điểm và Phó trưởng điểm thi. Chìa khóa tủ do Trưởng điểm thi giữ.

Công an và những người ký nhãn niêm phong sẽ chứng kiến khi mở niêm phong của tủ, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong và có chữ kỳ của những người chứng kiến.

Khu vực lưu trữ đề và bài thi phải có camera giám sát liên tục, có lực lượng công an trực 24/24, trực đêm tại phòng lưu trữ đề và bài thi tại điểm thi do Phó trưởng điểm hoặc thư ký là cán bộ, giảng viên của ĐH, CĐ thực hiện.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT mới

Năm nay, điểm xét tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh THPT được tính theo công thức sau:

Thi THPT Quốc gia 2019:

Thu hồi giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo

Từ năm nay, các thí sinh có điểm thi thay đổi sau khi phúc khảo thì được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi mới, đồng thời Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo được thu hồi và tiêu hủy.