Học sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi, điện thoại di động. Tùy mức độ vi phạm của thí sinh, cán bộ coi thi sẽ có những mức xử lý khác nhau.

Cán bộ coi thi sẽ khiển trách đối với thí sinh vi phạm lỗi một lần: Nhìn hoặc trao đổi bài với thí sinh khác.

Các thí sinh và phụ huynh cần chú ý để tránh những lỗi đáng tiếc có thể xảy ra.

Thí sinh sẽ bị cảnh cáo nếu vi phạm một trong những lỗi: Đã bị khiển trách một lần trong môn đó nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức độ khiển khách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài hoặc cho người khác chép.

Các thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các lỗi: Đã bị cảnh báo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế ở mức độ khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ trong phòng; viết hoặc vẽ vào tờ giấy làm bài thi những nội dung không lên quan; có hành động gây gổ, đe dọa cán bội hay thí sinh khác.

Những thí sinh bị khiển trách trong bài thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi môn đó. Những em bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi môn đó. Bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm.

Bài thi bị điểm 0 nếu chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi tiếp, không được dùng kết quả để đăng ký xét tuyển vào lớp 10.

Sẽ hủy bỏ kết quả bài thi nếu thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy nội dung không liên quan kỳ thi; để người khác làm thay bài của mình hoặc làm thay bài người khác; dùng bài người khác để nộp.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 là 94.964 học sinh; nguyện vọng 2 là 89.602 học sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050.

Sáng mai (6/6), các thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Năm nay, sau khi làm thủ tục dự thi xong, cán bộ coi thi sẽ thu thẻ dự thi để tránh tình trạng học sinh quên mang thẻ dự thi trong những buổi thi sau.

Ngọc Hà