Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đợt kiểm tra, khảo sát kiến thức học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trong 3 ngày từ 27 đến 29/3/2019.

Hình thức tổ chức sẽ tương tự kỳ thi THPT quốc gia, tất cả các bài thi sẽ được rọc phách, chấm tập trung theo từng cụm trường.

Mỗi học sinh đang học hệ THPT sẽ dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và một bài do học sinh tự chọn có thể bài Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hoá, Sinh) hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
Các bài thi đều thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận.

Đề thi sẽ là đề thi chung cho học sinh toàn bộ Hà Nội. Phạm vi đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chủ yếu chương trình lớp 12 theo kế hoạch dạy học của nhà trường đến hết tháng 3/2019.

Bài thi lần này sẽ miễn phí hoàn toàn và cũng không lấy điểm làm điểm kiểm tra của học sinh.

Đề thi thử môn Ngữ Văn trong buổi sáng nay. Các bạn học sinh lớp 12 làm bài thi trong 120 phút.

Đáp án tham khảo môn Ngữ văn