Tin giáo dục hôm nay, 5 nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT gồm: Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn; nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoạt động truyền thông; huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng; giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: Ban hành quy định về 3 tiêu chí xây dựng trường mầm non an toàn - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT cũng quy định ba tiêu chí về xây dựng trường mầm non an toàn, gồm: Cơ sở vật chất; cán bộ, giáo viên, nhân viên và môi trường sư phạm; tổ chức hoạt động, quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội. Trường mầm non được công nhận bảo đảm tiêu chí an toàn khi trong năm học không để xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích nặng phải nằm viện hoặc tử vong; cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm quy định đạo đức nhà giáo; xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Trong mỗi tiêu chí bao gồm nhiều chỉ số, là căn cứ để nhà trường tự đánh giá; đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích của từng trường học. Từ đó tăng cường các biện pháp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em về mọi mặt trong xã hội.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: Ban hành quy định về 3 tiêu chí xây dựng trường mầm non an toàn - Ảnh 1

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; cơ sở giáo dục mầm non và UBND các cấp. Trong đó, UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; đầu tư nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng trường học an toàn…