Tin giáo dục hôm nay được biết, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vừa thông báo về phương án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 dự kiến của trường.

Năm 2022, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dự kiến sẽ mở thêm chuyên ngành Giáo dục mầm non (bậc đại học) và Giáo dục mầm non (cao đẳng)
Năm 2022, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM dự kiến sẽ mở thêm chuyên ngành Giáo dục mầm non (bậc đại học) và Giáo dục mầm non (cao đẳng)

Theo đó, năm 2022, trường sẽ tiếp tục tuyển sinh tại cơ sở chính tại TP.HCM, Phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận.

Đặc biệt, điểm mới nhất trong kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2022 của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM là trường sẽ mở thêm hai ngành học mới. Đó là ngành Giáo dục mầm non (bậc đại học) và Giáo dục mầm non (cao đẳng); ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng dự kiến sẽ áp dụng xét tuyển sinh đại học theo bốn phương thức. Trong đó, trường dự kiến xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT khoảng 50-60% tổng chỉ tiêu; xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 30-40% chỉ tiêu; xét theo điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức 10-15% chỉ tiêu. Ngoài ra, trường vẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với phương thức xét học bạ, trường lưu ý người học như sau:

+ Tại cơ sở chính: chỉ xét tuyển dựa trên điểm trung bình năm học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điểm trung bình của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.00 điểm trở lên.

+ Tại hai Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận:

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12).

Tổng điểm của ba môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết năm học kỳ của môn đó).

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và 2021: xét tuyển dựa trên kết quả học tập của sáu học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12).

Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển là những thí sinh có tổng điểm của ba môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5.00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó).

+ Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Giáo dục mầm non (ngành mới) và Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng), điều kiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.