Bộ GD&ĐT và UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ra văn bản liên tịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về các đề xuất của TP. Hồ Chí Minh.

Kết luận nêu rõ, Bộ trưởng sẽ tăng cường phân cấp cho TP. Hồ Chí Minh thực hiện hầu hết các khâu trong tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT dưới sự giám sát, hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

TP. HCM sẽ tự xét tốt nghiệp THPT cho học sinh từ năm học tới 1

Theo đó, trong năm học 2016-2017, Nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh, Sở GD&ĐT TP sẽ tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xem xét hoàn thành chương trình học của cả cấp.

Ngoài ra, trong năm học tới, Sở GD&ĐT cũng cho phép các trường chủ động trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn và đa dạng hóa việc kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế trong từng loại hình trường.

TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tự xây dựng khung chương trình giáo dục và bộ sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển của TP dựa trên khung chương trình chung của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, một số môn học bắt buộc như Văn - Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ và các môn tự chọn phải hoàn thành trong cả cấp học chỉ tối đa tám môn.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh được phép tổ chức khảo thí trình độ tiếng Anh của học sinh theo bốn kỹ năng nghe - đọc - nói - viết, không xét việc hoàn thành môn học theo cơ cấu điểm số như hiện nay.

Theo Tổ quốc