Đây là một trong những nội dung được Sở GD&ĐT đưa ra trong văn bản yêu cầu thực hiện đúng quy định về việc tiếp đón hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

TP. Hồ Chí Minh: Cấm quảng cáo, du học trong trường học 1

Nếu trường muốn tiếp đoàn khách nước ngoài đến giao lưu và làm việc, các đơn vị giáo dục cần gửi ý kiến bằng văn bản để Sở GD-ĐT thẩm định nội dung và xin chủ trương từ UBND thành phố. Việc tiếp đoàn nước ngoài phải sắp xếp thời gian hợp lý, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình học; không tiếp các đoàn nước ngoài vào thời gian tổ chức các kỳ thi, các ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian nghỉ hè.

Các trường không tiếp các đoàn đến tư vấn du học, đến giới thiệu chương trình học bổng trực tiếp cho học sinh trong khuôn viên nhà trường. Không cho phép các công ty doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo, giới thiệu các hoạt động mang tính thương mại, không có ý nghĩa giáo dục trong nhà trường.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vân du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

Ngọc Hà