Trong báo cáo về công tác giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã nêu ra đề xuất cho phép giáo dục thành phố những cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm triển khai những giải pháp mang tính đột phá, đổi mới.

TP. Hồ Chí Minh muốn giao Sở Giáo dục tổ chức xét tốt nghiệp THPT và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác này. Còn các trường đánh giá định kỳ học sinh trong quá trình học, Sở Giáo dục đánh giá chung giữa và cuối cấp học, làm cơ sở xét hoàn thành chương trình học của các cấp.

Về tuyển sinh, các trường đại học, cao đẳng tự tổ chức theo nguyện vọng của học sinh sau khi tốt nghiệp. Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất Bộ GD&ĐT cần có sự linh hoạt trong một số quy định như định hướng mở trong biên chế năm học (thay vì 9 tháng/năm học như hiện nay); cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt, học một, hai buổi hoặc cả ngày để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp đặc điểm của những địa phương khó khăn. Đề xuất cho phép sĩ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm địa phương.

Nhằm giải quyết vấn đề thiếu phòng học ở các khu dân cư đông đúc, TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng cho phép xây dựng thí điểm các dự án trường học ở khu vực nội thành không còn quỹ đất, được nâng tầng cao phù hợp thực tế từng địa bàn.