VnExpress cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình vừa công bố kế hoạch kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường năm học này, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 8/2018.

TP. Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất việc dạy thêm, học thêm 1

Mỗi tháng, Phòng giáo dục và các cơ quan chức năng kiểm tra theo kế hoạch, có thông báo trước 3-5 ngày hoặc kiểm tra đột xuất từ 1-2 phường và 1-3 trường có tổ chức dạy thêm.

Đoàn kiểm tra tập trung vào lưu trữ hồ sơ cấp phép, danh sách người đăng ký dạy thêm, kế hoạch tổ chức dạy thêm, hồ sơ quản lý, cơ sở vật chất, an ninh trật tự.

Tân Bình là quận đầu tiên ở TP. HCM trong năm nay thực hiện việc này, nhằm phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Báo Thanh niên cho hay, UBND TP.HCM quy định việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Nhà trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của người học. Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định, tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học, phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh.

Thành phố yêu cầu các trường quan tâm, chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi bằng ngân sách thành phố và không thu học phí với các em. Các đơn vị phải quản lý chặt chẽ các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định.

Minh Anh (tổng hợp)