TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chống lại bạo lực học đường

Ngọc Hà 16:10 11/10/2019

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh thông qua việc nâng cao đạo đức nhà giáo và chống lại bạo lực học đường.

Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các trường học tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Theo đó, các trường thực hiện truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em.

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chống lại bạo lực học đường 1

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em; hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng chống bạo lực trong trường học; đẩy mạnh hoạt động nghề công tác xã hội, công tác tư vấn, tham vấn trong trường học; xây dựng và củng cố môi trường giáo dục an toàn và thân thiện cho mọi trẻ em; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thay đổi phương pháp giáo dục trẻ em, hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trong trường học.

Song song đó, các phòng giáo dục quận, huyện thường xuyên tổ chức rà soát tình hình hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, phòng và chống bạo lực học sinh, xâm hại trẻ em đối với tất cả các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Kiểm tra giấy phép và hoạt động theo phép đã được cấp; kiên quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn cho trẻ. Xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành, giữ trẻ không đăng ký với chính quyền địa phương...

Tin đọc nhiều