Thầy Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh) đã nêu ra con số này trong kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. Trong năm học 2018-2019 dự kiến TP.HCM tăng 67.234 học sinh. Trong đó, công lập 43.407, ngoài công lập 21.624. Số học sinh tăng nhiều ở cấp mầm non 20.225 học sinh và tiểu học 26.812 học sinh, còn THCS tăng 10.406 học sinh, THPT tăng 9.791 học sinh.

Cũng trong năm học 2017-2018, số học sinh không có hộ khẩu tại TP là 294.239, bình quân mỗi năm tăng khoảng 15.000 học sinh không có hộ khẩu thành phố. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn (cấp tiểu học), học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện… đều co hẹp, gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, năm học tới đây, dự kiến số phòng học mới đưa vào sử dụng là 882 phòng (trong đó số phòng học tăng thêm là 641 phòng, xây thay thế là 241 phòng) với tổng mức đầu tư là 2.336.808 triệu đồng.

Ngọc Hà (Tổng hợp)