Đây là nội dung UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Quyết định triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và hai năm tới.

TP.Hồ Chí Minh yêu cầu trường học, bệnh viện không dùng tiền mặt trong thanh toán 1

Học sinh TP.Hồ Chí Minh sẽ không dùng tiền mặt để thanh toán học phí 

Tất cả trường học, bệnh viện; các công ty điện lực, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính tại TP Hồ Chí Minh phải phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Thành phố cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội có giải pháp đạt mục tiêu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp qua phương tiện điện tử. Sở Lao động - Thương binh và xã hội hỗ trợ những người hưởng trợ cấp, đảm bảo ít nhất đến hết năm nay đạt 10% và đến hết năm 2020 có 30% tổng số người nhận trợ cấp bằng hình thức này

Đặc biệt, UBND TP cũng đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính liệt kê, công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi các quy định pháp luật để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản.