Sau khi được thầy Alex giảng kiến thức và thí nghiệm mô phỏng về Động lực học và Định luật 3 Newton, các nhóm tự phân công công việc, thảo luận sôi nổi để đưa ra những thiết kế, mô hình thông minh. Với chi phí thực hiện không nhiều, bắt buộc từng nhóm phải liên tục tối ưu hoá thiết kế và cân đối chi phí nguyên vật liệu để có được sản phẩm vừa sáng tạo vừa mang tính thực tiễn cao.

Giờ học Toán - Khoa học tích hợp bằng Tiếng Anh không chỉ giúp các bạn học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ mà còn đem đến kiến thức thực tế, tư duy sáng tạo và nhiều kỹ năng quan trọng khác. Từ đó, mỗi bạn nhỏ thêm đam mê học tập và chủ động áp dụng kiến thức vào cuộc sống.

Trải nghiệm toán - khoa học bằng tiếng Anh 1

Học trò cùng thầy Alex tính toán các thông số kỹ thuật.

Trải nghiệm toán - khoa học bằng tiếng Anh 2

Bắt tay thực hiện từng bộ phận của xe ô tô.

Trải nghiệm toán - khoa học bằng tiếng Anh 3

Các bạn nữ khéo léo chế tạo sản phẩm.

Trải nghiệm toán - khoa học bằng tiếng Anh 4

Hiện tại, ô tô chạy được hơn 3m. Các “nhà khoa học tương lai” sẽ tiếp tục cải tiến để có được sản phẩm tối ưu hơn nữa.

HOÀNG ANH
(Theo trang tin nhà trường)