Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 1

Mọi hoạt động của người dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn, từ các bạn nhỏ đến người già đều đang chật vật với cuộc sống trên thuyền.

Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 2

Ở những điểm nước ngập thấp, các bạn nhỏ có thể di chuyển bằng xe đạp.

Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 3

Các bạn nhỏ bơi lội thản nhiên tại khu vực nguy hiểm nhưng không có người lớn trông coi...

Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 4

Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 5

Bất chấp nguy hiểm, bạn nhỏ dùng can nhựa làm phao bơi.

Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 6

Hai bạn nhỏ hồn nhiên chơi bóng dưới nước với những nguy hiểm luôn rình rập trong vùng nước ngập sâu.

Trẻ em vùng lũ Chương Mỹ vô tư bơi, chơi đùa giữa vùng nước sâu 7

Những chiếc săm ô tô được tận dụng làm phương tiện di chuyển của cả nhà vô cùng thiếu an toàn.

Trần Vũ - Kim Hiền