Quốc gia nào nằm gọn trong lòng thành phố của một quốc gia khác?

 - Ảnh 2