Quốc gia nào nằm gọn trong lòng thành phố của một quốc gia khác?

Trên thế giới có một quốc gia nằm trong lòng thành phố của một quốc gia khác, đố bạn là nước nào? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Thành Vatican

Lãnh thổ Vatican nằm gọn trong lòng thủ đô Rome của Italy. 

Trên thế giới có một quốc gia nằm trong lòng thành phố của một quốc gia khác, đố bạn là nước nào? - Ảnh 1