SCImago (một dự án có uy tín về xếp hạng và đánh giá khoa học hàng đầu thế giới) vừa báo cáo xếp hạng 5.147 trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên thế giới năm 2016, đại học Bách Khoa (Hà Nội) đứng đầu trong 4 tổ chức giáo dục của Việt Nam gồm Viện Khoa học công nghệ Hàn lâm Việt Nam, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trường  ĐH Bách Khoa Hà Nội đứng đầu các trường đại học Việt Nam 1

Vị trí xếp hạng của Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng 3 trường đại học khác.

Mục đích của SIR (The SCImago Institutions Rankings) là nhằm thiết kế các công cụ phân tích giúp các tổ chức khoa học – công nghệ giám sát, đánh giá kết quả nghiên cứu của mình, từ đó đưa ra quyết định để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội tài trợ cho các dự án nghiên cứu.

Trường  ĐH Bách Khoa Hà Nội đứng đầu các trường đại học Việt Nam 2

Sự thay đổi vị trí của Đại học Bách Khoa Hà Nội trên bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới.

So với năm ngoái, xếp hạng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tăng hạng không chỉ so với các đơn vị trong nước được xếp hạng (tăng 1 bậc – dẫn đầu), mà còn có những bước tiến so với các tổ chức trên thế giới (tăng 40 bậc) cả về số lượng và chất lượng các công bố khoa học.

Trường  ĐH Bách Khoa Hà Nội đứng đầu các trường đại học Việt Nam 3

Các chỉ số của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong bảng xếp hạng SCImago.

Ngọc Hà