Đứng trước một phép tính nhân mà lỡ chẳng may quên bảng cửu chương, hẳn bạn sẽ không ngần ngại lấy ngay giấy bút ra và đặt phép tính theo hàng dọc như được học từ hồi bé phải không?

Cách làm đó có thể khiến bạn mất vài phút nếu con số có giá trị lớn nhưng với bí kíp tính nhẩm dưới đây bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian mà còn có thể nhân số có 4, 5 chữ số trên giấy nhanh hơn rất nhiều.

Trong video Tiktok của mình, cô giáo họ Trương đã hướng dẫn phương pháp này với ví dụ nhân 2 thừa số 42 và 21 với nhau.

Chia 42 thành cụm 4 gạch và cụm 2 gạch
Chia 42 thành cụm 4 gạch và cụm 2 gạch

Để giải bài toán này, trước hết chúng ta chuyển các số thành các đường thẳng và đặt chúng chồng lên nhau.

Sau đó tương tự số 21 đặt chồng lên cụm gạch của số 42
Sau đó tương tự số 21 đặt chồng lên cụm gạch của số 42

Vẽ các đường cong trước phần giao nhau của các đường thẳng ở cả bên trái và bên phải.

Vẽ các đường cong để tách riêng các phần giao nhau của các cụm đường thẳng
Vẽ các đường cong để tách riêng các phần giao nhau của các cụm đường thẳng

Cuối cùng, thêm các dấu chấm vào phần giao nhau của các đường thẳng. Chúng ta sẽ có được đáp án bằng cách đếm số chấm ở các phần giao nhau.

Đếm số chấm
Đếm số chấm

Các đơn vị trong đáp án được phân biệt bởi những đường cong đã kẻ trước đó. Đáp án của ví dụ trong bài là 882.

Và ta được đáp án chuẩn không cần chỉnh
Và ta được đáp án chuẩn không cần chỉnh

Cô giáo Trương cũng hướng dẫn phép nhân thừa số 3 chữ số, sử dụng phương pháp tương tự.

Cô Trương sử dụng 4 đường cong trong phép nhân 3 chữ số      Và được kết quả 5 chữ số
Cô Trương sử dụng 4 đường cong trong phép nhân 3 chữ số
wc_7_2dep
Và được kết quả 5 chữ số

Với ví dụ này, cô giáo còn chỉ cách xử lý 'số dư'. Điều thú vị ở chỗ cách xử lý số dư này cũng giống với trong cách nhân truyền thống, là cộng vào hàng đơn vị trước nó. Tuy nhiên, mẹo tính nhân này rất hữu ích nếu nhân với các số nhỏ, nhưng sẽ gặp khó khăn hơn với các phép nhân 9 hoặc 8 chữ số.

Rất nhanh chóng và thậm chí không cần dùng máy tính. Hãy cùng áp dụng, thử đố các bạn xung quanh các phép tính và thi xem ai ra đáp án nhanh hơn nào!