Vào ngày 11/9, Tạp chí Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới. Trong đó có sự xuất hiện của 2 trường đại học ở Việt Nam.

Cụ thể, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 1000+.

Trong 5 tiêu chí xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam ở 3 tiêu chí quan trọng là Giảng dạy (trọng số 30%), Nghiên cứu KH (30%) và Quốc tế hóa (7,5%).

ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp. Còn Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Năm 2019, THE xếp hạng cho 1.395 cơ sở giáo dục đại học trên tổng số 1.820 cơ sở giáo dục đại học tham gia.

Đứng đầu thế giới trong bảng xếp hạng này là Đại học Oxford, ở vị trí thứ hai là Viện công nghệ California, tiếp theo là các trường: ĐH Cambridge, ĐH Standford, Học viện CN Massachusetts… Đáng kể nhất là sự bứt phá của Viện Công nghệ California, đơn vị đã vươn từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 thế giới.