Bởi vậy mọi người dân và các bạn hãy chủ động, tham gia thực hiện các biện pháp ăn chín, uống sôi và đặc biệt cần xử lý nguồn nước đảm bảo cho sinh hoạt theo các khuyến cáo dưới đây nhé

Xử lý nước sinh hoạt trong và sau lũ 1

Xử lý nước sinh hoạt trong và sau lũ 2

Xử lý nước sinh hoạt trong và sau lũ 3

Xử lý nước sinh hoạt trong và sau lũ 4