Cụ thể như sau:  

- Các đơn vị, doanh nghiệp ngành thông tin truyền thông ủng hộ 1.251,5 tỷ đồng, tương đương 500.600 máy tính. 

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam ủng hộ 500 tỷ đồng, tương đương 200.000 máy tính.

- 28 ngân hàng trong nước ủng hộ 250 tỷ đồng, tương đương 100.000 máy tính. 

- Các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước ủng hộ 250 tỷ đồng, tương đương 100.000 máy tính.

- TP.HCM ủng hộ 250 tỉ đồng, tương đương 100.000 máy tính. 

- Bộ Ngoại giao ủng hộ 600 triệu đồng, tương đương 240 máy tính…

Danh sách các đơn vị ủng hộ
Danh sách các đơn vị ủng hộ

Theo Bộ GD&ĐT thống kê, hiện nay cả nước có 26/63 tỉnh, thành phố, khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp đang học trực tuyến. Trong đó có khoảng 1,5 triệu học sinh chưa có thiết bị để học trực tuyến. 

Như thông tin đã đưa trước đó, trong năm 2021, "Sóng và máy tính cho em" sẽ cố gắng huy động 1 triệu máy tính để hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên và từ nay đến hết năm 2021, các nhà mạng đã thống nhất miễn phí cước viễn thông di động học trực tuyến cho các máy tính thuộc chương trình "Sóng và máy tính cho em".