Không phải những người cứ thuộc làu làu tên các nghệ sĩ hay am hiểu tường tận kiến thức lịch sử từ thời Phục Hưng mới là người thông minh. Đơn giản, người thông minh là những người năng động và khao khát kiến thức, họ tôn trọng bản thân và những người xung quanh.

Họ biết rằng, tất cả những câu chuyện mang tên tên "thành công", đều được viết lên bắt đầu bằng hai từ "hành động". Đồng thời, bất kỳ hành động nào đều được sinh ra từ sự tư duy và động não. Đây là lý do tại sao những gì chúng ta nói với mình mỗi ngày đều rất quan trọng, vì nó phản ảnh suy nghĩ của bạn.

10 câu nói dưới đây sẽ giúp bạn nhắc nhở mình mỗi ngày để có sự thay đổi tốt hơn. Hãy cùng Thiếu Niên tìm hiểu:

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 1

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 2

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 3

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 4

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 5

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 6

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 7

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 8

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 9

10 câu nói những người thông minh vẫn tự nói với mình hằng ngày 10

Thực hiện: Dương Linh, Nam Phong (Thiếu Niên)