Những trường đại học Mỹ là nơi thu hút nhiều học sinh quốc tế nhất. Một con số tổng quan cho thấy có tới gần 1 triệu du học sinh tới Mỹ mỗi năm.

1. Viện công nghệ Illinois (IIT)

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 1

IIT được xếp thứ 15 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và thuộc tốp 401-410 trong Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. IIT có tổng số sinh viên là gần 7.100, trong đó có gần 3.600 sinh viên quốc tế, chiếm trên 50,7%. Trong số sinh viên quốc tế có 75% học chương trình sau đại học...

2. Đại học Carnegie Mellon

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 2

Trường này được xếp thứ 24 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và chiếm vị trí 24 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. ĐH Carnegie Mellon có tổng cộng gần 13.000 sinh viên, trong đó có gần 5.620 sinh viên quốc tế, chiếm trên 43%. Trong số sinh viên quốc tế có 75% học chương trình sau đại học.

3. Viện công nghệ Stevens

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 3

Ngôi trường này có sinh viên  theo học từ 50 quốc gia trên thế giới. Viện Stevens có tổng cộng gần 5.500 sinh viên, trong đó có gần 2.000 sinh viên quốc tế, chiếm 36%. Trong số sinh viên quốc tế có tới 94% học chương trình sau đại học.

4. Viện công nghệ Massachusetts (MIT)

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 4

MIT được xếp thứ 65 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và chiếm vị trí số 1 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. MIT có tổng cộng gần 11.100 sinh viên, trong đó có gần 3.720 sinh viên quốc tế, chiếm 33,5%. Trong số sinh viên quốc tế có tới 83% học chương trình sau đại học.

5. Trường The New School

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 5

Trường này được xếp thứ 67 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và thuộc nhóm 601-650 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. The New School có tổng cộng gần 9.100 sinh viên, trong đó có trên 3.000 sinh viên quốc tế, chiếm 33,3%. Trong số sinh viên quốc tế có 34% học chương trình sau đại học.

6. Đại học Northeastern

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 6

Trường này được xếp thứ 70 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và chiếm vị trí 361 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. ĐH Northeastern có tổng cộng gần 19.200 sinh viên, trong đó có trên 6.400 sinh viên quốc tế, chiếm hơn 33,1%. Trong số sinh viên quốc tế có 51% học chương trình sau đại học.

7. Đại học Columbia

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 7

Đây là một trong những trường đại học hàng đầu ở thành phố New York. Trong tổng số sinh viên của trường có tới 30.300 sinh viên quốc tế.

8. Đại học Rice

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 8

Trường này được xếp thứ 107 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và chiếm vị trí 90 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. ĐH Rice có tổng cộng trên 6.500 sinh viên, trong đó có hơn 1.800 sinh viên quốc tế, chiếm gần 28%. Trong số sinh viên quốc tế có 65% học chương trình sau đại học.

9. Viện công nghệ Caltech

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 9

Caltech được xếp đứng thứ 112 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và chiếm vị trí số 5 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. Caltech có tổng cộng trên 2.200 sinh viên, trong đó có hơn 600 sinh viên quốc tế, chiếm trên 27%. Trong số sinh viên quốc tế có 86% học chương trình sau đại học.

10. Viện công nghệ Georgia

10 trường đại học có số lượng du học sinh đông nhất thế giới? 10

Viện này được xếp đứng thứ 114 trên thế giới về tỷ lệ sinh viên quốc tế và chiếm vị trí 71 của Bảng xếp hạng ĐH thế giới QS. Georgia có tổng cộng trên 21.100 sinh viên, trong đó có hơn 5.700 sinh viên quốc tế, chiếm trên 27%. Trong số sinh viên quốc tế có 59% học chương trình sau đại học.

Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: QS Top university