Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ cập bơi năm 2018 chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè sắp tới.

Trong buổi hội nghị, những con số thống kê cụ thể đã được đưa ra. Trong năm 2017, thành phố Hà Nội đã đưa 100 bể bơi mini, bể bơi thông minh vào sử dụng trong các nhà trường cùng gần 100 bể bơi ở các địa bàn có hợp đồng phổ cập bơi cho học sinh. Đã có khoảng gần 104.000 học sinh được dạy bơi và có 90% trong số này đã biết bơi.

Theo kế hoạch, mùa hè năm 2018 sẽ có 232 bể bơi phục vụ và số học sinh tham gia phổ cập bơi là  109.772 học sinh.

Nhằm hạn chế những tai nạn thương tích cho học sinh, thầy Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, các phòng GD&ĐT cần chủ động tham mưu với UBND quận, huyện đầu tư kinh phí cho các nhà trường xây bể bơi mini hoặc bể bơi thông minh để dạy bơi cho học sinh trong dịp hè; tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chuyên môn bơi để tự đảm nhiệm việc dạy bơi cho học sinh; Rà soát số học sinh chưa biết bơi để xây dựng kế hoạch sát với thực tế từng năm và triển khai công tác dạy bơi cho học sinh đạt hiệu quả cao.

Ngọc Hà (Tổng hợp)