Mới đây, tạp chí Times Higher Education - THE đã công bố bảng xếp hạng những trường đại học trẻ có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới. 

Việt Nam có 2 đại diện có mặt trong bảng xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội (top 251 - 300) và đại học Quốc gia TP.HCM (top 401+).

Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia xếp hạng tại bảng xếp hạng các trường đại học trẻ tốt nhất thế giới và được đánh giá cao ở tiêu chí giảng dạy khi điểm xếp hạng ở tiêu chí này cao hơn 2,3% so với điểm trung bình của 50 cơ sở giáo dục xếp hạng trong nhóm 251-300.

2 trường ĐH ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng trường đại học trẻ tốt nhất thế giới - Ảnh 5
Trường ĐH Quốc gia Hà Nội
2 trường ĐH ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng trường đại học trẻ tốt nhất thế giới - Ảnh 3
Sinh viên năng động trường ĐH Quốc gia Hà Nội
2 trường ĐH ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng trường đại học trẻ tốt nhất thế giới - Ảnh 2
Trường ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2 trường ĐH ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng trường đại học trẻ tốt nhất thế giới - Ảnh 4
Viện đào tạo Quốc tế ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ năm 2021 của THE là bảng xếp hạng riêng các đại học thế giới tốt nhất được thành lập dưới 50 năm. Bảng xếp hạng này sử dụng phương pháp đánh giá tương tự bảng xếp hạng đại học thế giới của THE nhưng trọng số của các tiêu chí được điều chỉnh để phản ánh sứ mệnh và vai trò của các đại học trẻ là mở rộng quy mô và tập trung đầu tư vào nghiên cứu.

Bảng xếp hạng năm nay đánh giá dựa trên 13 chỉ số thuộc 5 tiêu chí lớn: Giảng dạy (chiếm 30% tổng điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn khoa học (30%), triển vọng quốc tế (7,5%), thu nhập nhờ chuyển giao tri thức (2,5%).

Ở kỳ xếp hạng năm 2021 của THE, có 475 cơ sở giáo dục đại học của 68 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó Hàn Quốc là nước có số lượng các trường đại học trẻ có vị trí xếp hạng hàng đầu thế giới nhiều nhất trong số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng. Quốc gia này giành ba vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng các trường đại học trẻ.