Được biết, kết quả xếp hạng dựa vào tổng số phiếu bầu từ cư dân mạng dành cho nghệ sĩ ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 1

Tiêu Chiến.

Top 20 ngôi sao trong năm mới không có nhiều thay đổi so với năm trước. Đầu tiên, Tiêu Chiến tiếp tục đứng nhất trong năm tháng liên tiếp. Trong khi, Vương Tuấn Khải và Vương Nhất Bác duy trì sức ảnh hưởng ở hạng 3 và 4.

Dưới đây là top 20 ngôi sao được yêu thích nhất Hoa ngữ tháng 01:

20. La Vân Hi

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 2

19. Chân Chấn Nam

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 3

18. Tống Thiến

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 4

17. Vương Nguyên

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 5

16. Dịch Dương Thiên Tỉ

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 6

15. Dương Mịch

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 7

14. Dương Tử

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 8

13. Nhậm Hào

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 9

12. Triệu Lệ Dĩnh

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 10

11. Tỉ Dụ Ngôn

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 11

10. Đặng Luân

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 12

9. Thành Nghị

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 13

8. Địch Lệ Nhiệt Ba

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 14

7. Nhậm Gia Luân

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 15

6. Lưu Vũ Hân

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 16

5. Lý Hiện

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 17

4. Chu Nhất Long

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 18

3. Vương Nhất Bác

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 19

2. Vương Tuấn Khải

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 20

TOP 1: Tiêu Chiến

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 21

20 sao Cbiz được yêu thích đầu năm 2021: Tiêu Chiến lập kỷ lục 22

(theo saostar)