Ngày 18/8, Sở GD-ĐT đã trình UBND về các mốc thời gian cụ thể bắt đầu năm học mới 2021-2022 đối với từng cấp học sinh. 

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề xuất 3 phương án cụ thể sau ngày 15/9 đối với bậc giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Phương án 1: Tình hình dịch Covid-19 được TP khống chế tốt, đến ngày 15/9 được kiểm soát: 

Các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, được bàn giao từng bước cho ngành GD-ĐT. Các trường tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong thời gian đầu năm học (khoảng 4 - 6 tuần). Riêng lớp 1 sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường Internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường Internet. Tùy từng trường hợp cụ thể, sẽ tổ chức dạy, học trực tiếp.

3 kịch bản cho năm học mới tại TP.HCM: Có thể học online hết học kỳ I  - Ảnh 1
Ảnh minh họa

- Phương án 2: TP khống chế và kiểm soát từ cuối tháng 9/2021

Từ tháng 10/2021 các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, được bàn giao cho ngành GD-ĐT. Các nhà trường sẽ tổ chức dạy, học trên môi trường Internet trong thời gian đầu năm học (khoảng 6 – 10 tuần). Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường Internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường Internet. Tùy trường hợp cụ thể, sẽ tổ chức dạy, học trực tiếp.

Sau khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16 (có thể vẫn tiếp tục giãn cách xã hội ở các mức thấp hơn như Chỉ thị 15), sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

3 kịch bản cho năm học mới tại TP.HCM: Có thể học online hết học kỳ I  - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Phương án 3: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đến cuối năm 2021, TP mới khống chế và kiểm soát tốt: 

Các nhà trường tổ chức dạy, học trên môi trường Internet trong thời gian học kỳ I của năm học 2021-2022.

Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường Internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường Internet. Tùy trường hợp cụ thể, sẽ tổ chức dạy, học trực tiếp.

Sau khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Bố trí phụ đạo, ôn tập, củng cố cho học sinh lớp 1 và các lớp cuối cấp (nhất là lớp 12). Có thể kéo dài thời gian năm học 2021-2022 riêng với các khối lớp này đến cuối tháng 6 năm 2021 (lớp 12 đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông) nhằm đảm bảo chương trình và kết quả học tập.