1. Thịt dê và đậu phụ

4 thực phẩm đại kị biến đậu phụ thành

2. Đậu phụ và quả hồng

4 thực phẩm đại kị biến đậu phụ thành

3. Măng tre và đậu phụ

4 thực phẩm đại kị biến đậu phụ thành

4. Đậu phụ và mật ong

4 thực phẩm đại kị biến đậu phụ thành

Theo Trí thức trẻ