Hiện nay, việc làm CCCD có gắn chip đang được triển khai trên cả nước. Tuy vậy, nhiều bạn vì đã có CMND nên vẫn chưa chuyển sang loại thẻ mới này. 

Nếu bạn thuộc một trong 6 trường hợp dưới đây, bạn có thể bị phạt nếu không không thực hiện đổi từ CMND sang thẻ Căn cước công dân CCCD gắn chip theo quy định.

Cụ thể Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng CMND. Theo đó, người dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi CMND.

Ai sẽ bị phạt nếu không đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chíp? - Ảnh 2

Cùng với đó, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định về đổi, cấp lại CMND thì những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi CMND: 

- CMND hết thời hạn sử dụng

- CMND hư hỏng không sử dụng được

- Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh

- Trường hợp thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Trường hợp thay đổi đặc điểm nhận dạng 

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Như vậy, công dân nếu thuộc 5 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại nêu trên (hiện tại khi đổi/cấp lại từ CMND thì công dân sẽ được cấp CCCD gắn chíp) mà không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang CCCD gắn chíp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Trường hợp nếu bạn không thuộc các trường hợp nêu trên thì không bắt buộc phải đi đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp và sẽ không bị phạt.