Hội nghị được tổ chức trực tuyến do anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam Chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về công tác Hội và phong trào thanh niên trong những tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021; công tác nhân sự T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

 - Ảnh 4

Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Trong đó, thống nhất để anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

 - Ảnh 4

Hội nghị đã hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII, thường trực Đoàn chủ tịch; các chức danh chủ chốt của T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

 - Ảnh 4

Hội nghị đã thống nhất tăng số lượng Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam từ 8 lên 9 thành viên. Đồng thời hiệp thương chọn cử bổ sung ba chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII là chị Trịnh Mai Phương - Quyền trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, TS.BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng.

 - Ảnh 4